Kontaktujte Vášho psychológa na čísle
0903 626 948, 055/290 16 72

Psychológ v Košiciach | PhDr. Rudolfa Jakubovová


Zmluvné zariadenie zdravotných poisťovní: Všeobecná zdravotná poisťovňa, Dôvera - zdravotná poisťovňa a Union - zdravotná poisťovňa.

Pracujem formou objednávania každého klienta na presne určený dátum a čas. Objednať sa môžete telefonicky alebo osobne.


Klinická psychológia, dopravná psychológia, psychoterapia

Ponúkame služby v oblasti klinickej psychológie - psychodiagnostiky, psychoterapie a odborného poradenstva pri rôznych psychických a životných problémoch. Posúdenie psychickej spôsobilosti na držanie alebo nosenie zbrane a streliva, prácu v SBS.
Ponúkame tiež služby v oblasti dopravnej psychológie - posúdenie psychickej spôsobilosti vodičov (žiadateľov o rozšírenie vodičského oprávnenia, vodičov, ktorým to ukladá zákon, vodičov po zadržaní vodičského oprávnenia) - odborné poradenstvo pre vodičov, vodičov, ktorí jazdili pod vplyvom alkoholu.

Psychológ Košice - psychologická ambulancia

Cenník výkonov nehradených z verejného zdravotného poistenia alebo na vlastnú žiadosť klienta (platný aj po vyčerpaní objednaných finančných limitov zo zmluvných zdravotných poisťovní )

Psychodiagnostické vyšetrenie komplexné 50 €
Psychodiagnostické vyšetrenie parciálne (intelekt, pamäť, osobnosť..) 30 €/h
Správa z vyšetrenia na iné ako zdravotné účely ( sociálne, komerčné, posudkové..) 35 € do 3 pracovných dní od vyžiadania
Správa z vyšetrenia na iné ako zdravotné účely ( sociálne, komerčné, posudkové..) 25 € do 10 pracovných dní od vyžiadania
Psychoterapetické programy nadštandardné ( tréning pamäte, antistresové programy, komunikačné tréningy, tréning asertivity ap.) 25 €/50 min.
Párové poradenstvo 40 €/60 min.
Individuálne poradenstvo cez telefón alebo internet (skype alebo iné sociálne siete- po predchádzajúcom objednaní a pripísaní platby na účet poskytovateľa) 20 €/30 min.
Poradenstvo alebo psychoterapia na žiadosť klienta 25 €/50 min.
Rekonvalescencia po psychoterapii( po vyčerpaní počtu 25 sedení hradených z verejného zdravotného poistenia) 25 €/50 min.
Vyšetrenie psychickej spôsobilosti vodiča 60€
Vyšetrenie psychickej spôsobilosti inštruktora v autoškole 70 €
Vyšetrenie psychickej spôsobilosti vodiča na základe rozhodnutia polície (zadržaný, odobratý VP) 100 €
Odborné poradenstvo pre vodičov jazdiacich pod vplyvom alkoholu 245 €
Vyšetrenie psychickej spôsobilosti pre zbrojný preukaz 60 €
Vyšetrenie psychickej spôsobilosti pre prácu v SBS 50 €
Vystavenie duplikátu dokladu, správy alebo potvrdenia pri strate 10 €
Príplatok k výkonom za prácu vykonanú v čase mimo ordinačných hodín ( po dohovore s klientom) 20 €/60 min.
Príplatok k výkonom za prácu vykonanú v čase pracovného voľna alebo sviatkov( po dohovore s klientom) 50 €/60 min.

PhDr. Rudolfa Jakubovová

Ukončila som štúdium psychológie na Filozofickej fakulte. Po ukončení štúdia som pracovala na Detskej klinike FN v Košiciach, potom 13 rokov na Psychiatrickom oddelení FN LP. Od roku 2002 pracujem ako klinický psychológ pre dospelých a mládež od 15 rokov v neštátnej psychologickej ambulancii v centre Košíc.
Mám špecializáciu v odbore klinická psychológia a certifikovaných pracovných činnostiach dopravná psychológia a psychoterapia. Ukončila som 4-ročný psychoterapeutický výcvik v kognitívne behaviorálnej psychoterapii spĺňajúci kritéria EÚ, ročný výcvik v symbolickej a relaxačnej terapii.
Som členka Slovenskej komory psychológov a Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti, psychoterapeut zapísaný v zozname psychoterapeutov Slovenskej republiky a dopravný psychológ zapísaný v zozname psychológov oprávnených vyšetrovať vodičov.


Psychologická ambulancia sa vyznačuje príjemným a nerušivým prostredím. V prípade záujmu ma neváhajte osloviť, rada si Vami dohodnem presný termín stretnutia.


Klinická psychológia, psychoterapia a poradenstvo v Košiciach

Ambulancia klinickej, dopravnej psychológie a psychoterapie, Poštová 15, Košice
Tel. čísla: 0903 626 948, 055/290 16 72
E-mail: jakubovova@gmail.com
Web: www.psycholog-kosice.sk
Domovská stránka: www.psychologkosice.sk

V prípade záujmu o psychologické služby - konzultáciu, nás, prosím, neváhajte kontaktovať.


Polia označené * sú povinné.

Ordinačné hodiny

Pondelok08.00 - 14.30
Utorok08.00 - 14.30
Streda08.00 - 16.00
Štvrtok08.00 - 13.00
Piatok08.00 - 13.00

Pracovisko klinickej, dopravnej psychológie a psychoterapie v Košiciach